N30 - 18K Gold & Aquamarine

N30 - 18K Gold & Aquamarine